2 Items

RK Urnenhof zoekt vrijwilligers

by hans

De RK Urnenhof (Baandert 21 te Sittard) zoekt gastheren of gastvrouwen tijdens de openingsuren van de urnenbewaarplaats toezicht te houden en als aanspreekpunt te dienen voor bezoekers. De RK Urnenhof is een urnenbewaarplaats en in deze vorm uniek in Nederland. De RK Urnenhof is in 2013 geopend en kwam in de plaats van de H. […]

Even een misverstand uit de weg ruimen

by hans

Ook al is de H. Bernadettekerk in 2010 aan de eredienst onttrokken, dan betekent dit dat de parochie van de H. Bernadette daarmee ophield te bestaan. Integendeel. Het gebouw zelf blijft eigendom van de parochie en door het bisdom blijft het kerkbestuur daarvoor aangesteld. Voor de kosten van onderhoud van het gebouw blijft de parochie […]